CSR


DAT-Schaub Polska w swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju (CSR – Corporate Social Responsibility) obowiązującymi w Grupie DAT-Schaub. Obszarami, w których podejmujemy szczególne działania są:

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Chcemy być wiarygodnym i społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwem. Raportujemy, analizujemy i dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć wskaźnik wypadków przypadający na jednego pracownika. Dzięki rozmowom z pracownikami poprawiamy warunki pracy oraz zmniejszamy częstotliwość wypadków przy pracy i chorób będących następstwem warunków pracy. Zwiększamy liczbę zakładów produkcyjnych posiadających certyfikaty w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Regularnie opracowujemy pisemne oceny bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
Wszyscy pracownicy są wynagradzani w zależności od ich funkcji, wydajności lub innych obiektywnych kryteriów, bez względu na płeć, narodowość, pochodzenie etniczne oraz przynależność do związków zawodowych.


Ochrona zwierząt

Grupa DAT-Schaub stale monitoruje liczbę zwierząt poddawanych ubojowi zgodnie ze stworzonym Kodeksem Ochrony Zwierząt

Energia, emisji CO2 i innych tematów środowiskowych.

Zużycie gazu ziemnego, oleju napędowego, oleju opałowego, innych paliw kopalnych, energii elektrycznej, energii cieplnej, środków czyszczących i wody są stale monitorowane. Emisja CO2 jest uwzględniania w raportach, analizowana i sprawdzana, czy tendencja jest właściwa. W następnym kroku opracowujemy odpowiednie plany oszczędnościowe. Skupiamy się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Bezpieczeństwo żywności i zdrowia konsumentów.

Jesteśmy w trakcie wdrożenia certyfikatu  IFS / BRC w naszym magazynie w Kole.
Liczba zakładów produkcyjnych z certyfikatem ISO 14001 jest zgłaszane. Monitorujemy liczbę produktów zakwestionowanych przez klientów w związku z możliwym brakiem bezpieczeństwa żywności.
Monitorujemy liczbę projektów w zakresie wartości odżywczych oraz soli  w żywności, a ich liczba stale rośnie.


W najbliższej przyszłości planujemy poszerzyć nasze zasady CSR w kwestii praw człowieka. Planujemy zobowiązać się do przestrzegania praw człowieka i do aktywnego działania w celu zapewnienia, że zasady te są przestrzegane zarówno we wszystkich naszych działaniach biznesowych, jak i przez naszych poddostawców.

Nasza historia

Firma DAT-Schaub została założona w 1893 roku w Esbjerg w Danii zatrudniając jedynie 4 pracowników czyszczących i przebierających duńskich komplety wieprzowe.

AKTUALNOŚCI

16/12/2021
Zapraszamy do zapoznania się z nową grupą osłonek - Veggie.Viscofan Veggie Casing
21/01/2019
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska DAT-Schuab podczas targów IFFA 2019 w dniach 04-09.05.2019.

o nas

DAT-Schaub jest światowym liderem w pozyskiwaniu, produkcji, przechowywaniu, marketingu
i dystrybucji naturalnych jelit i przypraw dla przemysłu spożywczego.

Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

16/12/2021
21/01/2019

DAT-Schaub na świecie

Grupa DAT-Schaub składa się z  ponad 20 firm w 14 różnych krajach.
 

Nasze Wideo